Welkom
praktisch verbetermanagement | coaching & begeleiding | interim oplossingen

Coaching & begeleiding

Taakgerichte coaching geeft je inzicht en handvatten hoe jij of je medewerkers werkzaamheden effectiever kunnen oppakken, communiceren en uitvoeren. Door coaching gaat jouw medewerker (weer) handelen vanuit de eigen vakbekwaamheid.

Ieder traject start met een blauwdruk van de beginsituatie, waarbij het vraagstuk in kaart wordt gebracht (hoe gaat het en waar loop je op vast) en de doelen vastgesteld worden. Uitgangspunten voor de medewerker zijn: weet je wat jouw taak is, doe je wat bij jouw taak hoort en (hoe) draagt wat jij doet bij aan de visie, missie en doelstelling van het bedrijf.

Door persoonlijke coaching krijgt de medewerker inzichten en handvatten gericht op het effectiever oppakken en uitvoeren van werkzaamheden en het verbeteren van de communicatie. Het traject vergroot de betrokkenheid van de medewerker en vermindert de kans op uitval.

 • Coaching & begeleiding trajecten zijn er voor leidinggevenden, directie, operationeel managers, secretariaten, ondernemers en zelfstandigen.
 • De meeste trajecten starten, omdat het werk is nooit af; de agenda overstroomt; de onderlinge communicatie stroef is; wat is de volgende (persoonlijke) stap in of met het de onderneming.
 • Coaching & begeleiding trajecten:
  Creëren van bewustwording > de wijze waarop taken worden uitgevoerd.
  Helpt patronen doorbreken > doelgerichte stappen zetten om de obstakels die een maximaal resultaat in de weg staan weg te nemen.
  Het borgen van aangeleerde technieken > om gewenst resultaat te behouden.
  Helpt (on)eigenlijke stress reduceren > directe verhoging van de productiviteit.
  Verkleind de kans op langdurig verzuim.

Wil je liever sparren over je onderneming, keuzes die je zou willen maken of de dingen waar je zakelijk mee zit bespreken? Klik op onderstaande button.

Praktische informatie


Recensies


 
Opbellen
E-mail